Том байгууллага

"Грийн Софт" ХХК нь олон салбарын төрөл бүрийн сайт хийж ирсэн туршлага дээрээ үндэслэн танай байгууллагын хэрэгцээнд тохирсон хамгийн чанартай, шинэчлэл хийх боломжтой, төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй, үнэ цэнэ бүхий агуулгатай вэб сайтыг хөгжүүлж, урт хугацаанд харилцан ашигтайгаар хамтран ажиллахад бэлэн байна.

Вэб сайттай холбоотой бүхий л асуудлаа бидэнд даатга.

Үнийн санал авах