Элсэлтийн бүртгэлийн систем

Их, дээд сургуулийн элсэлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийг нэвтрүүлж элсэгчидийг хүндрэл чирэгдэлгүй бүртгэж, онооны жагсаалтыг шудрагаар гаргаж олон нийтэд хүргэх зорилготой үйлчилгээ юм.

Дэлхийн улс орнуудын сургалтын байгууллагууд элсэлтийн бүртгэлийн үйл ажиллагаандаа онлайн бүртгэлийг ашиглах нь тогтсон хэв загвар болсон бөгөөд Манай улсад 2008 оноос хойш онлайн бүртгэлийн системийг их, дээд сургуулиуд ашиглаж эхэлсэн. 

Байгууллагад үүсэх давуу тал

  • Үйл ажиллагааны ачаалал багасна
  • Элсэлтээр ажиллах хүн хүчний тоо цөөрнө
  • Бичиг цаасны ажил багасна
  • Хөрөнгө мөнгөний зардал багасна

Бүртгүүлэгчид үүсэх боломж

  • Өөрт таатай орчиноос бүртгүүлэх
  • Хүссэн газраас хүссэн цагтаа
  • Бүртгүүлэх гэж дараалалд зогсох шаардлагагүй
 

Бүртгэлийн ажлаа 99101251 эсвэл [email protected] хандаж автоматжуулаарай.

Бид зөвхөн танд зориулсан бүртгэлийн системийг чанартай үйлчилгээний хамт санал болгож байна. Үйлчилгээг захиалах
Вэб сайт хийх үйлчилгээ