Хийсэн ажлууд

OZD Group

OZD Group http://ozdgroup.com.au

Шинэ Монгол Групп

Шинэ Монгол Групп http://shinemongol.mn/

Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК

Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК http://eot.mn/

Haranga Resources

Haranga Resources http://haranga.com/

Mongolian Mining Corporation

Mongolian Mining Corporation http://mmc.mn/

Wolf Petroleum Limited

Wolf Petroleum Limited http://wolfpetroleum.net/

Bayan Airag Exploration

Bayan Airag Exploration http://www.bayanairag.com/

Paradigm Metals Limited

Paradigm Metals Limited http://paradigmmetals.com.au/

Harvest Minerals Limited

Harvest Minerals Limited http://harvestminerals.net

Вэб сайт хийх үйлчилгээ