background

Гарааны бизнест үүлэн системүүдийг ашиглах нь
(2018-09-15)

Cloud computing буюу үүлэн тооцооллын талаар мэдлэг солилцох чөлөөт ярилцлага.

Сэтгэгдэлүүд

Бусад сургалтууд